شرکت احیا استیل فولاد بافت درنظر دارد نسبت به فروش مقدار ۱۶,۰۰۰ تن مخلوط لجن آهن اسفنجی و نرمه گندله با آنالیز حدود Fe 67% و ترم تحویل  EX Works(تحویل درب کارخانه) به آدرس بافت ، کیلومتر ۱۲ جاده بافت – سیرجان از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید برای دریافت و استرداد اسناد مزایده عمومی ظرف مدت ۱۱ روز از تاریخ درج آگهی (تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶) به دپارتمان بازرگانی شرکت احیا استیل فولاد بافت به آدرس تهران ، چهارراه جهان کودک ، ابتدای بزرگراه شهید حقانی ، خیابان شهیدی ، کوچه کمان ، ساختمان شماره ۱۰ ، طبقه چهارم مراجعه نموده و یا از طریق سایت www.baftsteelco.ir نسبت به تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند.

تاریخ گشایش پاکات روزه سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ می باشد.