طرح احداث کارخانه تولید بریکت گرم به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال

بریکت گرم آهن اسفنجی (HBI) محصولی است که با فشرده سازی آهن اسفنجی گرم و در دمای بیش از ۶۵۰ درجه سانتیگراد تولید می شود. این نوع بریکت شناخته شده ترین محصول جهت حمل و نقل آسان و ایمن آهن اسفنجی در سطح جهان به شمار می رود