طرح احداث کارخانه گندله سازی به ظرفیت ۲.۵ میلیون تن در سال

گندله سازی (pelletizing) یکی از روش های تبدیل ذرات و نرمه کنسانتره آهن به توده ای متراکم است. گندله محصول نهایی فرایند گندله سازی و ماده اولیه برای فرایند های تولید آهن خام در کوره بلند و تولید آهن اسفنجی به روش های مختلف احیاء مستقیم است. در اصطلاح متداول گندله یعنی گلوله های تولید شده از کنسانتره آهن و سایر مواد افزودنی که نخست خام و سپس پخته و سخت می شود و برای احیاء به روش سنتی تولید آهن در کوره بلند و یا روش های متعدد احیاء مستقیم به کار می روند . چون گندله ماده اولیه برای تولید آهن خام است لذا باید در کوره های احیاء ویژگی مکانیکی و شیمیایی و حرارتی مطلوبی را دارا باشد.